25 January 2009

Novo Nordisk Fonden investerer 15 millioner i global sundhed på KU

Novo Nordisk Fondens donation på 15 mio. kr. til Københavns Universitets nye School of Global Health (SGH) ses som tegn på, at erhvervslivet ønsker at samle og styrke det globale perspektiv i dansk sundhedsviden. Medicinalbranchen er gået i samarbejde med SGH.

Den danske medicinalbranche reagerer nu på, at de globale sundhedsmønstre og markederne ændrer sig drastisk. Derfor er der støtte til, at Københavns Universitet (KU) vil være blandt de ledende til at forske og undervise i global sundhed via den nye, tværfaglige  School of Global Health (SGH), der blev indviet 2. februar. Novo Nordisk Fonden har doneret 15 mio. kr. til SGH.

Pengene skal dække et professorat på den nye paraplyorganisation på KU de kommende fem år - foruden et par PhD-stillinger, en række scholarships og øvrig støtte. Der er også kontakter med flere andre virksomheder, som trækkes tættere ind i samarbejdet med det nye SGH den kommende tid.

Schweizeren Maximilian de Courten får professoratet. Han er ekspert i international sygdomskontrol, og har erfaringer fra Asien, Afrika og USA. Han har skabt programmer for diabetesbehandling i ulande, og er ekspert for Verdenssundhedsorganisationen WHO.

»Når den type viden om ændringer i det globale sundhedsmønster er relevant for Danmark og den danske medicinalbranche skyldes det, at eksempelvis diabetes også stiger i mellemindkomstlande som Indien,« forklarer Flemming Konradsen, som er leder af SGH.

Ifølge professor Maximilian de Courten skyldtes omkring 35 millioner dødsfald i 2005 kroniske sygdomme som hjertesygdomme og type II diabetes. Antallet af folk med diabetes vil fordobles til 300 millioner i 2030. Alene i Asien vil 138 millioner have diabetes i 2010.

Flemming Konradsen ser mange globale ændringer i sygdomsmønstrene, som erhvervslivet skal have viden og forskning om for at kunne investere rigtigt. Her kan forskningen på SGH gavne.

»I Danmark bruger vi stadigt flere penge på at overvåge globale epidemier som fugleinfluenza og spredningen af sygdomme som følge af klimaforandringer. Det er vigtigt vi får en forsknings- og uddannelsesenhed i verdensklasse som SGH til at være på forkant,« siger Flemming Konradsen.

»SGH giver også Danmark en lokal styrke ved at gøre os bedre til at tackle ændrede sygdomsmønstre spredt af rejsende samt sygdomme hos udsatte grupper blandt flygtninge og indvandrere,« understreger Flemming Konradsen.

SGH samler spredte specialer

Programmerne i SGH skal udnytte KU´s ellers noget spredte kapaciteter bedre. Der skal med andre ord ryddes op, så alle områderne bliver styrket eksempelvis indenfor malaria, HIV, forskning i sociale uligheder i sundhed og globalt stigende livsstils- og infektionssygdomme. SGH bliver paraplyorganisation for bl.a. det sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fakultet (bl.a. Antropologisk Institut og Statskundskab), samt Det biovidenskabelige Fakultet og Det farmaceutiske Fakultet.

»Når sundhedsmønstrene ændrer sig globalt må vi også samordne, koordinere og forbedre vores viden i en ny paraplyorganisation som SGH. Det giver også basis for nye, spændende initiativer. Herunder nye uddannelser og samarbejder med virksomheder, NGO´er, Udenrigsministeriet samt øvrige danske og udenlandske universiteter. Visionen er, at SGH skal placere KU blandt de ledende internationalt i global sundhed,« siger Flemming Konradsen.

Yderligere oplysninger: Professor Flemming Konradsen, leder af CSGH. Telefon direkte: 35 32 77 76, mobil: 60 10 16 61