9 September 2020

Humanitarian Graduate at the Red Cross(In Danish)

Røde kors

Vil du kickstarte din karriere i en international organisation med engagerede kollegaer, der gør en mærkbar forskel i verdens brændpunkter? Så læs videre her.

Røde Kors i Danmark tilbyder for første gang tre graduate stillinger i et 2-årigt graduate-program tilknyttet den internationale operation, hvor du får hands-on erfaring, stort ansvar samt bred indsigt i vores internationale arbejde – og du får mulighed for tæt samarbejde med 175 dedikerede kollegaer i Danmark og resten af verden.

Du bliver del af et nystartet program, hvor vi har fokus på at give dig den professionelle og personlige udvikling, som sikrer dig et godt udgangspunkt for en international karriere i den humanitære sektor. 

Buddy og mentor-sessioner er en del af vores forløb:

Det første år vil du være en del af det internationale team på hovedkontoret i København og i det andet år, vil du være en del af vores landeteams i et af de over 20 lande vi arbejder i. 

Vi tilbyder tre stillinger, som er særligt tilrettelagt i forhold til de kandidatprofiler vi leder efter. De to år vil give dig kompetencer og erfaring til at videreudvikle din egen profil. Afhængig af dit faglige spor, vil du være med til at løfte din enheds opgaver samt være en del af det tværgående internationale arbejde. Alle stillinger har en stærk komponent af finans og økonomistyring, da vi sikrer en tæt sammenhæng mellem den internationale afdeling og økonomiafdelingen.

De 3 graduate stillinger

Det første år hos os tilbringer du på hovedkontoret i København i en af vores 3 internationale enheder:

A) Portfolio Officer med ansvar for porteføljeoverblik

Vores International Programmes enhed har det overordnede ansvar for implementeringen af langsigtede partnerskaber og projekter i 20 partnerskabslande globalt samt for kvalitetssikring på en række tematiske områder.
Din stilling som Portfolio Officer vil have hovedfokus på porteføljedataoverblik og gennemførelse af analyser samt støtte til rådgivning og kvalitetssikring af aftaler med vores Røde Kors/Røde Halvmåne partnere. I stillingen indgår også opgaveansvar i teamet for International Finance. 

B) Partnership Officer med fokus på partnerskabet med Udenrigsministeriet

Partnership & Compliance (P&C) enheden er bindeled mellem medarbejderne i felten og vores vigtigste samarbejdspartnere, da vi sørger for at udvikle, inspirere og styrke samarbejdet med alle vore vigtige samarbejdspartnere og donorer, blandt andre Udenrigsministeriet, EU, fonde og den private sektor. Dine opgaver som Partnerhsip Officer i P&C spænder fra strategiudvikling, fokus på strategier, advocacy og til rapporterings- og udviklingsopgaver i forbindelse med projekter i verdens brændpunkter. Fokus for graduate-stillingen vil være vores partnerskab projekter med Udenrigsministeriet i Danmark.

C) Disaster Management Officer

Disaster Management enheden har ansvaret for at koordinere vores internationale katastrofeoperationer. Vi sikrer at relevant hjælp kommer frem i tide, til dem der har mest behov, i tæt samarbejde med vores operation i felten. I Disaster Management teamet er opgaverne en blanding af opgaver med kort deadline og mere langsigtede opgaver med udvikling af værktøjer, støtte til løbende operationer samt træning og uddannelse. Dine opgaver som Disaster Management Officer vil afspejle teamets opgaver, som du vil blive en del af at løse.

Du vil i det andet år af graduate-forløbet indgå i et af vores landeteams i et af de over 20 lande, hvor Røde Kors opererer. Du bliver en integreret del af teamet, som løser alle opgaver i forhold til vores operation i det pågældende land. Du vil beskæftige dig med mange varierende opgaver, bl.a.  samarbejde med lokale partnere, rapporteringer og implementering af konkrete projekter. Du får stillet en bolig til rådighed i det pågældende land. Du skal være indstillet på at leve og arbejde under vilkår og forhold som mange steder er væsentlig anderledes end i Danmark. Erfaringen vil give dig udfordringer, som ikke kun er faglige, men kan også stille krav til dig som person, hvor vi ønsker at støtte en unik udviklingsmulighed for dig.

Hvilken profil kommer du med?

For alle stillingerne, lægger vi vægt på, at du:

Er nyuddannet, med maksimalt 1 års erfaring,

  • Har en relevant videregående uddannelse, som cand.oecon., cand.soc., cand.scient.pol., cand.mag., cand.polit., eller lignende
  • Har skarpe analytiske kompetencer
  • Har demonstreret flair for finans og statistik
  • Har stærke kommunikationsevner og er velformuleret både i skrift og tale på dansk og engelsk. Tredjesprog som fransk og/eller arabisk er en fordel, da vi arbejder i lande med disse sprog, men det er ikke et krav
  • Har interesse og viden fra at arbejde i en NGO eller humanitær organisation, evt. som frivillig samt at have arbejdet med større eller mindre donorer er en fordel.

 Om dig:

  • Du er resultatorienteret og ikke bange for at udfordre status quo og finde nye måder at løse dine opgaver på
  • Du er stærk til at drive processer med mange stakeholdere og vant til at engagere dine kollegaer i dit arbejde
  • Du har et personligt drive og er vedholdende i din arbejdstilgang
  • Du er en åbensindet holdspiller og har lyst til at indgå i samarbejde og dialog med andre uanset kulturer og kapaciteter
  • Har lyst til at rejse op til 8 uger i det første år (betinget af sundheds- og rejserestriktioner) og er klar til at flytte til et af verdens brændpunkter, hvor Røde Kors opererer, i et år.

Røde Kors

Røde Kors opererer i over 20 lande i Afrika, Mellemøsten, Europa og Asien, og havde i 2019 en omsætning på omkring 800 millioner DKK i den internationale operation. Programmerne har fokus på langvarige kriser, opbygning af modstandskraft og civilsamfundsudvikling. Vores tematiske områder er blandt andet ungdom og frivillige, migration, mental sundhed og psykosocial støtte og sundhed. 

Hvad kan vi tilbyde?

Du bliver en del af vores internationale afdeling som til sammen består af over 50 kollegaer i København og ca. 125 kollegaer rundt om i verden. Desuden har vi 9 kollegaer i International finans, som understøtter alt vores arbejde.

Graduate-forløbet indeholder både formelle træningssessioner og on-the-job træning. Du vil få tildelt en såkaldt ”buddy”, som vil støtte dig i det daglige, samt en go-to person i vores økonomiafdeling. Du får adgang til formelle mentor-sessioner med sektionschefen i enheden, der er med til at sikre både din faglige og personlige udvikling som graduate.

Løn- og ansættelsesvilkår følger Røde Kors i Danmarks fællesoverenskomst med HK og AC og vil være kr. 32.154 inkl. tillæg og pension det første år. I det andet år som udsendt delegat vil du være dækket af vores Terms & Conditions for langtidsdelegater og lønnen være kr. 23.709 inkl. pension. I tillæg til dette dækkes udgifter til rejse, forsikring, vaccinationer og bolig (typisk delt med andre delegater). Bemærk, at det vil være behovet i landeprogrammerne på udsendelsestidspunktet,  der afgør, hvor de humanitære graduates vil blive tilbudt udsendelse, og Røde Kors kan derfor ikke på forhånd indikere hvilket land, du vil blive udsendt til.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV på dansk via vores hjemmeside. Det er ikke nødvendigt at vedlægge karakterudskrifter eller øvrig dokumentation.
Din ansøgning vil blive sammenholdt med stillingerne i alle tre enheder, men du bedes indikere hvilke(n) enhed i Danmark du er mest interesseret i.

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte disse personer i de tre enheder:

International Programmes - for stillingen som Portfolio Officer: Anna Catherine de Laine, andla@rodekors.dk

Partnership & Compliance - for stillingen som Partnership Officer: Jane Uldall Baj, jabaj@rodekors.dk

Disaster Management - for stillingen som Disaster Management Officer: Pie Meulenkamp, pimeu@rodekors.dk


Ansøgningsfrist er den 13. september 2020.

Stillingen forventes besat den 1. december 2020.

Ansøg her. 

Stillingen kan kun søges via vores hjemmeside www.rodekors.dk/job