18 March 2019

Få projektledererfaring med sundhedsfremmende projekt i Etiopien

Har du lyst til at få erfaring som projektleder på et spændende udviklingsprojekt med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed? Vil du arbejde tæt med en studenterorganisation i Østafrika? Så læs mere her:

Kontakt organisation her

IMCC Global søger studerende til at indgå som frivillige medlemmer i arbejdet med at forbedre sundheden for befolkningen i nogle af verdens mest udsatte lande. Vi arbejder aktuelt to længerevarende projekter i hhv. Etiopien og Kenya. I den forbindelse søger vi initiativrige frivillige til Etiopien projektet, som har mod på at være med til at administrere og videreudvikle i et internationalt udviklingsprojekt - og måske rejse på et kortere projektbesøg eller to i vores partnerland.

Som frivillig i IMCC Global bliver du en af del en tværfaglig gruppe bestående af engagerede studerende, der løbende udvikles gennem uddannelse, sparring og dialog. 

Etiopien projektet
Vi er netop nu i gang med et partnerskabsprojekt i samarbejde med foreningen for medicinstuderende i Etiopien, EMSA. Målet med projektet i Etiopien er at uddanne skoleelever i reproduktiv sundhed og skabe bedre dialog omkring lige rettigheder mellem mænd og kvinder i seksuelle relationer. Dette gøres ved at kapacitetsopbygge og træne unge medicinstuderende til at afholde workshops og agere som rollemodeller for skoleeleverne. Målet er at kombinere viden om reproduktiv sundhed og kommunikationsværktøjer for derigennem at forbedre den reproduktive sundhed for skoleeleverne, som indgår i projektet. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med lokale medicinstuderende og har fokus på et stærkt partnerskab samt innovative og deltagerorienterede metoder.

Tværgående udvalg
Udover ovenstående projekt samt partnerprojektet i Kenya har vi i IMCC Global en række udvalg bestående af de frivillige medlemmer. Disse udvalg varetager opgaver på tværs af de to projektgrupper og tæller bl.a.:

Styregruppen, som det koordinerende udvalg for IMCC Global, der især varetager facilitering af IMCC Globals interne arrangementer samt kommunikationen med IMCC's sekretariat

Økonomigruppen, står får at lægge og præsentere årligt budget, holde løbende bogføring og økonomistyring.

Kommunikationsgruppen, der er ansvarlig for PR og kommunikationsopgaver internt i IMCC Global herunder opdateringer af facebookside og instagram samt design og udvikling af diverse materialer.

Som frivillig i IMCC Global forventer vi, at du:

 • Har mod på at tage ansvar og bidrage til implementering og videreudviklingen af projekterne
 • Har lyst til at gennemgå en oplæringsperiode med både interne og eksterne kurser og uddannelse
 • Er motiveret til at arbejde med emner som internationale sundhedsproblematikker, udviklingsarbejde, projektstyring, økonomistyring og organisationsudvikling  
 • Er studerende på en videregående uddannelse
 • I gennemsnit kan afsætte op til 20-25 timer pr måned
 • Som minimum er frivilligt aktivt medlem i et år og har lyst til at indgå i det sociale og faglige fællesskab, der driver IMCC Global

Vi kan til gengæld tilbyde dig:

 • Konkret erfaring med international projektledelse i et spændende og udfordrende miljø
 • Konkret erfaring med partnerskabsudvikling med fokus på ligeværdighed og gensidig forståelse på tværs af kulturer
 • Omfattende uddannelsesudbud både internt i IMCC samt hos CISU og Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Mulighed for at blive en del af et tværfagligt og engageret fællesskab, som ønsker at skabe bæredygtige forandringer
 • Mulighed for projektbesøg i Etiopien 

Vi prioriterer personer der har mulighed for at deltage i følgende arrangementer:

 • Globalmøde søndag d. 2. juni. Dette er det andet af de tre årlige møder hvor de enkelte grupper bl.a. præsenterer deres arbejde for de andre og vi snakker om ting der er sket siden sidste møde.
 • Introworkshop i løbet af april. Nærmere dato informeres til en evt samtale.
 • IMCC workshops i weekenderne 11-12/5 og 18-19/5.

Hvis vi har fanget din interesse, er du meget velkommen til at sende en ansøgning senest d. 1. april kl. 12.00. Hvis du foretrækker at indgå i et bestemt tværgående udvalg, er du velkommen til at nævne dette.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil du blive inviteret til en samtale i løbet af den første uge af april.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Pga. EU's Persondataforordning, bør du undlade at skrive personfølsomme oplysninger i din ansøgning. Personer som bliver kaldt til samtale vil blive bedt om at eftersende et CV.