07 August 2019

UNFPA/Ministry of Foreign Affairs Denmark is looking for a Technical Adviser in Sexual & Reproductive Health & Rights

The position is financed by Ministry of Foreign Affairs Denmark and is placed in Dar es Salaam.
Beskrivelse  
Som en del af Danmarks udviklingssamarbejde med FNs institutioner finansierer Udenrigsministeriet årligt et antal seniorrådgiverstillinger med fokus på de danske tematiske prioritetsområder. 
 
I samarbejde med UNFPA søges en seniorrådgiver til organisationens landekontor i Dar es Salaam. Du vil som teknisk rådgiver spille en strategisk rolle i teamet for organisationens landeprogram for Tanzania med særlig fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt  ligestilling og kvinders myndiggørelse i både udviklings- og humanitær kontekst. Læs mere om stillingens indhold og kvalifikationskrav i UNFPAs stillingsbeskrivelse her.
 
Din ansættelse finansieres af Udenrigsministeriet, men organisationen er arbejdsgiver. Du ansættes og udsendes derfor på FN systemets normale ansættelsesvilkår. Kontrakten indgås med organisationen for et år af gangen med mulighed for forlængelse i yderligere et til to år.
 
Du aflønnes under ansættelsen i henhold til FN’s lønsystem. Lønnen består - ud over en grundløn, som beregnes på basis af relevant erfaring  - af diverse tillæg bl.a. et stedtillæg på en procentdel af grundlønnen. Stedtillægget er afhængig af det gældende omkostningsniveau på tjenestestedet og bliver jævnligt justeret af FN. Lønindplacering beregnes af FN i henhold til FNs regler.
 
Ansættelsessted
Dar es Salaam, Tanzania
    
Forventet tiltrædelse  
Primo 2020
Ansøgning  
For at komme i betragtning til stillingen skal din ansøgning bestå af følgende dokumenter: 1) en motivationsskrivelse på engelsk (samme motivationstekst indsættes i FNs ansøgningsskema punkt 29), 2) FNs ansøgningsskema, Personal History Form 3) dit CV på engelsk  samt 4) samtykkeerklæring.Desuden eksamensbevis for bestået kandidatgrad. 
 
BEMÆRK, at ansøgningen først er komplet, når motivationsskrivelse, Personal History Form, CV, samtykkeerklæring og kandidatbevis er registeret i rekrutterings­syste­met via linket "søg stillingen" nederst på siden.
Ansøgningsfrist 
02. september 2019 kl. 23.59 dansk tid
 
Udvælgelse af kandidater til interview   
Organisationen inddrages i screeningprocessen, og kandidater, der udvælges til interview, modtager besked herom pr. e-mail i starten af oktober. Alle andre ansøgere modtager samtidig et afslag pr. e-mail. Interview til stillingen forventes gennemført i løbet af oktober/november.
  
Kontakt  
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål, som ikke fremgår af organisationens stillingsbeskrivelse.
Søger du via Jobnet, eller virker linkene ikke, henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.