18 January 2019

Studerende til UCPH Global Development

UCPH Global Development søger en studerende.
Ansøgningsfrist: 10-02-2019
Afdeling/Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 
Kort om UCPH Global Development   
Enheden UCPH Global Development (tidl. KU Uland) blev nedsat i 2012 som en strategisk arbejdsgruppe med en repræsentant for hvert af de seks fakulteter ved Københavns Universitet. Det primære formål for denne arbejdsgruppe er at forestå strategisk arbejde og formidling omkring global udvikling (ulandsområdet) på Københavns Universitet med reference til KU’s fælles strategi 2023.  
 
UCPH Global Development etablerede et koordinationskontor med en fuldtidsansat international koordinator i august 2016. Det er til dette kontor, der søges en studerende til at bistå den internationale koordinator i det daglige arbejde.  
 
Arbejdsopgaver 
Arbejdsopgaverne vil være alsidige, lige fra lavpraktiske ad hoc opgaver til mere langsigtede opgaver, med reference til kontorets generelle aktiviteter, og i samarbejde med den internationale koordinator. Det primære fokus vil dog være på formidlings- og kommunikationsdelen. I sær vedligeholdelse af UCPH Global Developments hjemmeside/KU portal med opdatering og nyhedsformidling. 
 
Kvalifikationer 
Vi lægger vægt på, at den studerende: 
  • har interesse for global udvikling med fokus på det Globale Syd – gerne med afsæt i en relevant uddannelse 
  • kan formulere sig på både på engelsk og dansk  
  • er fleksibel og kan give en ekstra hånd med, når det brænder på 
Vi tilbyder 
  • et studiejob med mulighed for selv at være med til at planlægge arbejdstid 
  • kolleger, som brænder for det, de arbejder med 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker som timelønnet studerende efter reglerne i Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og efter Organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 5-10 timer. Aflønning er anciennitetsbestemt. En forudsætning for ansættelse er, at du er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution. 
 
Forventet start: hurtigst muligt 
 
Kontakt og Spørgsmål 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den internationale koordinator for UCPH Global Development, Andreas Egelund Christensen (tlf. 3532 2517). Se desuden vores hjemmeside: https://development.ku.dk/ 
 
Ansøgning  
Send en motiveret ansøgning (max. 1 side) samt CV og dokumentation for studieforløb indtil nu via jobsiden på https://jobportal.ku.dk (tryk på linket "Udfyld ansøgningsformular" nederst i opslaget).  
 
Deadline for ansøgning d. 10. februar 2019.  
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7. 
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.