03 February 2019

Eksternt lektorat til arktisk sundhed på uddannelserne i global sundhed, folkesundhedsvidenskab og på lægeuddannelsen


Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND, er et 3 årigt eksternt lektorat, ledigt til besættelse pr. 1. april 2019. Dette eksterne lektorat vil have hovedfokus på udviklingen og afholdelsen af sommerskolen i arktisk sundhed samt understøtte undervisning og vejledning bredt inden for området arktisk sundhed. Derudover skal den eksterne lektor undervise på kandidatuddannelserne i global sundhed, medicin og folkesundhedsvidenskab.  
 
Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre holdundervisning og/eller forelæsninger, samt bidrage til udarbejdelse og retning af eksamensopgaver og andre evalueringer. Ligeledes forventes den eksterne lektor at vejlede på kandidat niveau. 
 
Kvalifikationskrav: 
Ud over relevant kandidateksamen, eksempelvis medicin, global sundhed eller folkesundhedsvidenskab, forudsættes faglig dybde inden for arktisk sundhed og inden for de infektionsmedicinske områder.  Den eksterne lektor forventes at have en praktisk erfaring med sundhedsfremme særligt fra Grønland samt forskningserfaring med arktisk sundhed. 
 
Da undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgerne medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed. 
 
Da Københavns Universitet lægger vægt på forskningsbaseringen af vores uddannelser, vil kandidater med forskeruddannelse (ph.d. grad) og/eller aktuel forskningsaktivitet blive foretrukket. Undervisningssprog er dansk men den, der ansættes, skal kunne tale og skrive flydende engelsk. 
 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår: 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet. 
 
Maksimalt må du arbejde 500 timer pr. undervisningsår. Timetallet fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse. Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 265,53 kr. plus feriegodtgørelse (oktober 2018 niv.).  
 
Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte Professor Flemming Konradsen, flko@sund.ku.dk tlf. +45 60101661 
 
Procedure: 
Send ansøgning via linket nedenfor senest søndag d. 11. februar 2019. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 
 
Ansøgerne skal fremsende CV med oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed og publikationsliste over videnskabelig produktion. Publikationer skal ikke medsendes.  
 
Den videre proces 
Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget. 
 
Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse. 
 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskning områder lige framolekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til ensund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet. 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.