Etniske minoritetspatienter: Hvad gør Patientforeningerne? – University of Copenhagen

Global Health > Open events > Archive 2016 > Etniske minoritetspati...

Etniske minoritetspatienter: Hvad gør Patientforeningerne?

Indvandrere og etniske minoriteter kan opleve barrierer i adgangen til sundhedsydelser grundet sprog, kulturelle forskelle og manglende viden om det danske sundhedsvæsen. Det kan resultere i ulighed i sundhed i forhold til danskfødte patienter. Patientforeningerne spiller en vigtig rolle i forhold til patientstøtte- og uddannelse samt forebyggelse og behandling. Men hvad gør patientforeningerne i forhold til etniske minoriteter? Hvad er eksempler på initiativer og strategier?

Dansk Selskab for Indvandrersundhed har inviteret tre patientforeninger til at fortælle om deres visioner og tiltag i håb om at det kan give anledning til inspirerende dialog.

Program

  • 15:00 – 15.05: Velkommen. Marie Nørredam, Formand Dansk Selskab for Indvandrersundhed.
  • 15:05 - 15.25: Hjerteforeningen. Morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef.
  • 15.25 – 15.45: Kræftens Bekæmpelse. Laila Walther, Afdelingschef Patientstøtte & Lokal Indsats
  • 15.45 - 15.55: Pause
  • 15:55 - 16:15: Diabetesforeningen, Anne Sander, Chef for Rådgivning og Frivillighed.
  • 16:15-16:30: Diskussion

Seminaret er gratis. Tilmeld dig ved at sende en mail til: sekretariat@indvandrersundhed.dk