Praktikant til Globalt Fokus – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Global Health > Jobs & internships > 2017 > Praktikant til Globalt...

08 November 2017

Praktikant til Globalt Fokus

Praktik

Vil du være med til at arbejde for en bæredygtig udvikling for verdens fattigste? Interesserer du dig for udviklingspolitik i en dansk og international kontekst, og har du lyst til at bruge din viden i praksis? Så skal du søge praktikpladsen hos os! Globalt Fokus søger nye praktikanter til foråret 2018.

Globalt Fokus er et netværk af ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund.

Vi søger op til flere praktikanter til foråret 2018, som vil blive sammensat efter deres forskellige faglige kompetencer og erfaring. Praktikanterne vil derfor så vidt muligt kunne påvirke deres opgaveportefølje alt efter faglige interesser og kompetencer. Som praktikant i Globalt Fokus kommer du tæt på den politiske virkelighed i en organisation, der dagligt arbejder med udviklingspolitik på både dansk, europæisk og internationalt plan. Du vil blive tilknyttet et eller flere af disse overordnede arbejdsområder:

  • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
  • Politik og presse
  • Civilsamfundets fremtid – i Danmark, EU og internationalt
  • Kapacitetsopbygning og udvikling af det danske civilsamfund

Udover et kendskab til et eller flere af disse arbejdsområder, er det en fordel, hvis du har erfaring med eller faglige kompetencer indenfor:

  • Kommunikation, herunder administrering af hjemmeside og diverse sociale medier
  • Dybdegående research, herunder evnen til hurtigt at kunne sætte dig ind i og forstå nye emner på baggrund af kvantitativ og/eller kvalitativt materiale
  • Event-koordinering og læring – planlægning og afholdelse af spændende arrangementer, kurser eller events med nationale og internationale aktører

Som praktikant i Globalt Fokus skal man ligeledes bidrage til sekretariatets daglige og administrative opgaver såsom assistance ved vores mange medlemsmøder, kurser og workshops samt at skrive til Globalt Fokus’ nyhedsbrev, hjemmesider og blogs.

Du skal være i gang med en relevant videregående uddannelse og have interesse for og kendskab til udviklingspolitiske spørgsmål. Det er en fordel, hvis du har viden om Christiansborg, EU og/eller FN samt indblik i organisatorisk og politisk arbejde. Du skal gerne have erfaring og trives med kommunikationsopgaver på både dansk og engelsk, samt have mod på at kaste dig over rutinemæssige opgaver af mere praktisk karakter. Herudover lægger vi vægt på, at praktikanterne er skriftligt velformulerede, selvstændige, engagerede og (om)hyggelige.

Til gengæld tilbyder vi mulighed for at få lov til at omsætte teori til praksis, et grundigt indblik i Danmarks og EU’s udviklingspolitik samt et indgående indblik i det danske CSO-miljø.

Praktikperioden løber fra d. 1. februar 2018 til 29. juni 2018.

Yderligere oplysninger om praktikantstillingerne kan fås hos Emma Byrne på eb@globaltfokus.dk. Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 61 70 49 72.

 Frist for ansøgning er inden midnat søndag d. 19. november 2017. Samtaler forventes afholdt i sidste halvdel af november. Ansøgning og cv sendes til info@globaltfokus.dk og mærkes ’Praktikantstilling’ i emnefeltet. I din ansøgning ser vi gerne, at du uddyber, hvor du ser dig selv, og hvad du kan bidrage med i forhold til de opstillede arbejdsområder og ønskede faglige kompetencer.